Dispečing v pracovných dňoch 6.00-18.00: 055/78 60 061 | Dispečing - NONSTOP: 055/39 59 000
Číslo faktúry: 20210009
Dodávateľ: Stredná odborná škola informačných technológií
IČO: 893331
Adresa: Ostrovského 1, 040 01 Košice
Popis: prenájom nebytových priestorov
Cena s DPH (€): 3616,57
Zmluva s ktorou súvisí: 501/01/2010/SC KSK
Doručené: 12/04/2021
Zverejnené: 14/05/2021