Dispečing v pracovných dňoch 6.00-18.00: 055/78 60 061 | Dispečing - NONSTOP: 055/39 59 000
Číslo faktúry: 2021001
Dodávateľ: TATRAKON PLUS, s.r.o.
IČO: 47988851
Adresa: Kecerovce 272, 4447 Kecerovce
Popis: Výkon zimnej údržby
Cena s DPH (€): 9536,22
Zmluva s ktorou súvisí: 232/11/2020/SC KSK
Doručené: 12/01/2021
Zverejnené: 24/02/2021