Dispečing v pracovných dňoch 6.00-18.00: 055/78 60 061 | Dispečing - NONSTOP: 055/39 59 000
Číslo faktúry: 20210010
Dodávateľ: Dopravná spoločnosť s.r.o. Rožňava
IČO: 36187569
Adresa: Šafárikova 473, 048 01 Rožňava
Popis: technická a emisná kontrola
Cena s DPH (€): -189,99
Zmluva s ktorou súvisí: 216/12/2019/RV
Doručené: 02/02/2021
Zverejnené: 24/02/2021