Dispečing v pracovných dňoch 6.00-18.00: 055/78 60 061 | Dispečing - NONSTOP: 055/39 59 000
Číslo faktúry: 20210011
Dodávateľ: FRAMIS s.r.o.
IČO: 46712011
Adresa: Jesenná 2, 080 01 Prešov
Popis: oprava vozidla AVIA
Cena s DPH (€): 1044,00
Zmluva s ktorou súvisí: 05/01/2020/SC KSK
Objednávka s ktorou súvisí: 2021/SNV/103
Doručené: 09/02/2021
Zverejnené: 11/03/2021