Dispečing v pracovných dňoch 6.00-18.00: 055/78 60 061 | Dispečing - NONSTOP: 055/39 59 000
Číslo faktúry: 20210013
Dodávateľ: Stredná odborná škola informačných technológií
IČO: 893331
Adresa: Ostrovského 1, 040 01 Košice
Popis: prenájom priestorov
Cena s DPH (€): 3 616,57
Zmluva s ktorou súvisí: 501/01/2010/SC KSK
Doručené: 13/05/2021
Zverejnené: 18/06/2021