Dispečing v pracovných dňoch 6.00-18.00: 055/78 60 061 | Dispečing - NONSTOP: 055/39 59 000
Číslo faktúry: 20210020
Dodávateľ: Dopravná spoločnosť s.r.o. Rožňava
IČO: 36187569
Adresa: Šafárikova 473, 048 01 Rožňava
Popis: technická a emisná kontrola
Cena s DPH (€): 80,00
Zmluva s ktorou súvisí: 216/12/2019/RV
Objednávka s ktorou súvisí: 2021/RV/237
Doručené: 06/04/2021
Zverejnené: 07/05/2021