Dispečing v pracovných dňoch 6.00-18.00: 055/78 60 061 | Dispečing - NONSTOP: 055/39 59 000
Číslo faktúry: 20210025
Dodávateľ: ASKONY export - import, s.r.o. Krompachy
IČO: 31697119
Adresa: Kúpeľná 20, 053 42 Krompachy
Popis: refakturácia - elektrická energia a voda
Cena s DPH (€): 993,52
Zmluva s ktorou súvisí: 252/10/2017/SNV
Doručené: 11/02/2021
Zverejnené: 24/02/2021