Dispečing v pracovných dňoch 6.00-18.00: 055/78 60 061 | Dispečing - NONSTOP: 055/39 59 000
Číslo faktúry: 2021003
Dodávateľ: TATRAKON PLUS, s.r.o.
IČO: 47988851
Adresa: Kecerovce 272, 4447 Kecerovce
Popis: zimná údržba
Cena s DPH (€): 8637,84
Zmluva s ktorou súvisí: 232/11/2020/SC KSK
Doručené: 08/02/2021
Zverejnené: 11/03/2021