Dispečing v pracovných dňoch 6.00-18.00: 055/78 60 061 | Dispečing - NONSTOP: 055/39 59 000
Číslo faktúry: 2021004
Dodávateľ: Safety Management s.r.o.
IČO: 46747397
Adresa: Kostolianska cesta 131, 040 01 Košice
Popis: Výkon bezpečnostného techmika
Cena s DPH (€): 360,00
Zmluva s ktorou súvisí: 112/09/2019/SC KSK
Doručené: 29/01/2021
Zverejnené: 24/02/2021