Dispečing v pracovných dňoch 6.00-18.00: 055/78 60 061 | Dispečing - NONSTOP: 055/39 59 000
Číslo faktúry: 20210101
Dodávateľ: MOSTAT , spol. s r.o.
IČO: 36681091
Adresa: Belehradská 18, 040 13 Košice
Popis: PD Rekonštrukcia M3219 cez potok Čečanka
Cena s DPH (€): 40819,01
Zmluva s ktorou súvisí: 122/07/2020/SC KSK
Doručené: 07/01/2021
Zverejnené: 24/02/2021