Dispečing v pracovných dňoch 6.00-18.00: 055/78 60 061 | Dispečing - NONSTOP: 055/39 59 000
Číslo faktúry: 20210148
Dodávateľ: TCX, s.r.o.
IČO: 36585203
Adresa: Tomášikova 1, 040 01 Košice
Popis: mesačný servis
Cena s DPH (€): 4912,80
Zmluva s ktorou súvisí: 14/02/2014/SC KSK
Doručené: 17/05/2021
Zverejnené: 07/06/2021