Dispečing v pracovných dňoch 6.00-18.00: 055/78 60 061 | Dispečing - NONSTOP: 055/39 59 000
Číslo faktúry: 202102102
Dodávateľ: Kovsmol, s.r.o.
IČO: 36501921
Adresa: Družstevná 34, 080 06 Prešov
Popis: hutný materiál
Cena s DPH (€): 76,37
Zmluva s ktorou súvisí: 243/12/2020/SC KSK
Objednávka s ktorou súvisí: 2021/MO/657
Doručené: 05/05/2021
Zverejnené: 28/05/2021