Dispečing v pracovných dňoch 6.00-18.00: 055/78 60 061 | Dispečing - NONSTOP: 055/39 59 000
Číslo faktúry: 20210401
Dodávateľ: MOSTAT , spol. s r.o.
IČO: 36681091
Adresa: Belehradská 18, 040 13 Košice
Popis: PD-dočasné dopr. značenie - Gemerská Poloma
Cena s DPH (€): 1176,00
Zmluva s ktorou súvisí: 1123/03/2021/RV
Objednávka s ktorou súvisí: 2021/KE/418
Doručené: 08/04/2021
Zverejnené: 07/05/2021