Dispečing v pracovných dňoch 6.00-18.00: 055/78 60 061 | Dispečing - NONSTOP: 055/39 59 000
Číslo faktúry: 2021100055
Dodávateľ: BITUNOVA spol. s r.o.
IČO: 30228247
Adresa: Neresnícka cesta 3, 960 01 Zvolen
Popis: asfaltová emulzia
Cena s DPH (€): 3234,00
Zmluva s ktorou súvisí: 95/06/2020/SC KSK
Objednávka s ktorou súvisí: 2021/TV/520
Doručené: 16/04/2021
Zverejnené: 14/05/2021