Dispečing v pracovných dňoch 6.00-18.00: 055/78 60 061 | Dispečing - NONSTOP: 055/39 59 000
Číslo faktúry: 2021100302
Dodávateľ: KSR – Kameňolomy SR s.r.o.
IČO: 31559123
Adresa: Neresnícka cesta 3, 960 01 Zvolen
Popis: kamenivo
Cena s DPH (€): 1420,94
Zmluva s ktorou súvisí: 152/10/2019/SNV
Objednávka s ktorou súvisí: 2020/SNV/1686
Doručené: 18/02/2021
Zverejnené: 25/03/2021