Dispečing v pracovných dňoch 6.00-18.00: 055/78 60 061 | Dispečing - NONSTOP: 055/39 59 000
Číslo faktúry: 2021100877
Dodávateľ: STRABAG s.r.o.
IČO: 17317282
Adresa: Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava
Popis: asfaltová zmes
Cena s DPH (€): 465,02
Zmluva s ktorou súvisí: 54/05/2019/SC KSK
Objednávka s ktorou súvisí: 2021/MO/403
Doručené: 07/04/2021
Zverejnené: 30/04/2021