Číslo faktúry: 2021101264
Dodávateľ: STRABAG s.r.o.
IČO: 17317282
Adresa: Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava
Popis: asfaltová zmes
Cena s DPH (€): 463,68
Zmluva s ktorou súvisí: 54/05/2019/SC KSK
Objednávka s ktorou súvisí: 2021/MO/403
Doručené: 20/04/2021
Zverejnené: 14/05/2021