Číslo faktúry: 2021101393
Dodávateľ: STRABAG s.r.o.
IČO: 17317282
Adresa: Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava
Popis: asfaltová zmes
Cena s DPH (€): 971,71
Zmluva s ktorou súvisí: 54/05/2019/SC KSK
Objednávka s ktorou súvisí: 2021/MO/403
Doručené: 06/05/2021
Zverejnené: 07/06/2021