Dispečing v pracovných dňoch 6.00-18.00: 055/78 60 061 | Dispečing - NONSTOP: 055/39 59 000
Číslo faktúry: 2021134
Dodávateľ: Ladislav Jakub - CSACSA
IČO: 40938191
Adresa: Hlavná 115, 076 72 Vojany
Popis: vývoz odpadových vôd
Cena s DPH (€): 288,00
Zmluva s ktorou súvisí: 1082/02/2021/TV
Objednávka s ktorou súvisí: 2021/KE/274
Doručené: 26/03/2021
Zverejnené: 23/04/2021