Dispečing v pracovných dňoch 6.00-18.00: 055/78 60 061 | Dispečing - NONSTOP: 055/39 59 000
Číslo faktúry: 2021314
Dodávateľ: TRIS spol. s r.o.
IČO: 36202771
Adresa: Opatovská cesta 4, 040 01 Košice
Popis: mostný zábradľový systém
Cena s DPH (€): 2418,25
Zmluva s ktorou súvisí: 171/09/2020/SC KSK
Objednávka s ktorou súvisí: 2021/TV/645
Doručené: 28/04/2021
Zverejnené: 28/05/2021