Dispečing v pracovných dňoch 6.00-18.00: 055/78 60 061 | Dispečing - NONSTOP: 055/39 59 000
Číslo faktúry: 2026100084
Dodávateľ: Dopravoprojekt a.s.
IČO: 31322000
Adresa: Kominárska 141/2,4, 83203 Bratislava
Popis: PD-most M6860 Z.Šírava
Cena s DPH (€): 43939,20
Zmluva s ktorou súvisí: 123/07/2020/SC KSK
Doručené: 30/12/2020
Zverejnené: 24/02/2021