Číslo faktúry: 2090190053
Dodávateľ: STRABAG s.r.o.
IČO: 17317282
Adresa: Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava
Popis: oprava cesty III/3278 - Margecany
Cena s DPH (€): 54455,82
Zmluva s ktorou súvisí: 110/07/2020/SNV
Objednávka s ktorou súvisí: 2020/SNV/1716
Doručené: 22/12/2020
Zverejnené: 07/01/2021