Dispečing v pracovných dňoch 6.00-18.00: 055/78 60 061 | Dispečing - NONSTOP: 055/39 59 000
Číslo faktúry: 21000013
Dodávateľ: P.S.Arch s.r.o.
IČO: 44727194
Adresa: SNP 58/A, 4442 Rozhanovce
Popis: štúdia realizovateľnosti inv. zámeru
Cena s DPH (€): 1176,00
Zmluva s ktorou súvisí: 1100/02/2021/MO
Objednávka s ktorou súvisí: 2021/KE/310
Doručené: 25/03/2021
Zverejnené: 23/04/2021