Dispečing v pracovných dňoch 6.00-18.00: 055/78 60 061 | Dispečing - NONSTOP: 055/39 59 000
Číslo faktúry: 210026
Dodávateľ: E-GL s.r.o.
IČO: 46525092
Adresa: Hlboká 1266/51, 077 01 Kráľovský Chlmec
Popis: technická kontrola
Cena s DPH (€): 42,00
Zmluva s ktorou súvisí: 224/12/2019/TV
Objednávka s ktorou súvisí: 2021/TV/395
Doručené: 10/05/2021
Zverejnené: 28/05/2021