Dispečing v pracovných dňoch 6.00-18.00: 055/78 60 061 | Dispečing - NONSTOP: 055/39 59 000
Číslo faktúry: 21005
Dodávateľ: Natália Juhászová
IČO: 40937763
Adresa: Budince 17, 076 77 Budince
Popis: zimná údržba
Cena s DPH (€): 2347,80
Zmluva s ktorou súvisí: 34/01/2021/MI
Doručené: 22/03/2021
Zverejnené: 08/04/2021