Dispečing v pracovných dňoch 6.00-18.00: 055/78 60 061 | Dispečing - NONSTOP: 055/39 59 000
Číslo faktúry: 21005
Dodávateľ: STK MOLDAVA,s.r.o.
IČO: 36202487
Adresa: Buzická 60, 044 71 Čečejovce
Popis: technická kontrola
Cena s DPH (€): 55,00
Zmluva s ktorou súvisí: 215/12/2019/MO
Objednávka s ktorou súvisí: 2021/MO/59
Doručené: 04/03/2021
Zverejnené: 31/03/2021