Dispečing v pracovných dňoch 6.00-18.00: 055/78 60 061 | Dispečing - NONSTOP: 055/39 59 000
Číslo faktúry: 21200187
Dodávateľ: KASprof-SECURITY agency, s.r.o.
IČO: 36374199
Adresa: Oravské Veselé 440, 029 62 Oravské Veselé
Popis: strážna služba
Cena s DPH (€): 48881,09
Zmluva s ktorou súvisí: 215/11/2020/SC KSK
Doručené: 04/03/2021
Zverejnené: 31/03/2021