Číslo faktúry: 21210287
Dodávateľ: VSK Mineral s.r.o.
IČO: 36706311
Adresa: Južná trieda 125, 040 01 Košice
Popis: kamenivo
Cena s DPH (€): 1372,92
Zmluva s ktorou súvisí: 152/08/2020/MI
Objednávka s ktorou súvisí: 2021/MI/529
Doručené: 30/04/2021
Zverejnené: 28/05/2021