Dispečing v pracovných dňoch 6.00-18.00: 055/78 60 061 | Dispečing - NONSTOP: 055/39 59 000
Číslo faktúry: 21210357
Dodávateľ: VSK Mineral s.r.o.
IČO: 36706311
Adresa: Južná trieda 125, 040 01 Košice
Popis: kamenivo
Cena s DPH (€): 572,35
Zmluva s ktorou súvisí: 158/08/2020/TV
Objednávka s ktorou súvisí: 2021/TV/643
Doručené: 17/05/2021
Zverejnené: 07/06/2021