Dispečing v pracovných dňoch 6.00-18.00: 055/78 60 061 | Dispečing - NONSTOP: 055/39 59 000
Číslo faktúry: 2126100001
Dodávateľ: Dopravoprojekt a.s.
IČO: 31322000
Adresa: Kominárska 141/2,4, 83203 Bratislava
Popis: PD-most M 3395 - Sečovce
Cena s DPH (€): 63963,60
Zmluva s ktorou súvisí: 130/08/2020/SC KSK
Doručené: 11/02/2021
Zverejnené: 11/03/2021