Dispečing v pracovných dňoch 6.00-18.00: 055/78 60 061 | Dispečing - NONSTOP: 055/39 59 000
Číslo faktúry: 2126100011
Dodávateľ: Dopravoprojekt a.s.
IČO: 31322000
Adresa: Kominárska 141/2,4, 83203 Bratislava
Popis: PD - most M4356 - Stretava
Cena s DPH (€): 5802,00
Zmluva s ktorou súvisí: 1073/02/2021/MI
Objednávka s ktorou súvisí: 2021/KE/253
Doručené: 16/04/2021
Zverejnené: 14/05/2021