Dispečing v pracovných dňoch 6.00-18.00: 055/78 60 061 | Dispečing - NONSTOP: 055/39 59 000
Číslo faktúry: 2212513
Dodávateľ: Minet Slovakia s.r.o.
IČO: 36586498
Adresa: Masarykova 6365/108, 071 01 Michalovce
Popis: internet Michalovce
Cena s DPH (€): 58,80
Zmluva s ktorou súvisí: 208/11/2012/SC KSK
Doručené: 03/05/2021
Zverejnené: 07/06/2021