Dispečing v pracovných dňoch 6.00-18.00: 055/78 60 061 | Dispečing - NONSTOP: 055/39 59 000
Číslo faktúry: 2290153036
Dodávateľ: Východoslovenská energetika, a.s.
IČO: 44483767
Adresa: Mlynská 31, 042 91 Košice
Popis: dodávka elektriny
Cena s DPH (€): 75,95
Zmluva s ktorou súvisí: 504/12/2008/SC KSK
Doručené: 06/08/2021
Zverejnené: 23/08/2021