Číslo faktúry: 2319101643
Dodávateľ: Mesto Kráľovský Chlmec
IČO: 331619
Adresa: L. Kossutha 99, 077 01 Kráľovský Chlmec
Popis: poplatok TKO
Cena s DPH (€): 858,00
Zmluva s ktorou súvisí: 1121/12/2011/SC KSK
Doručené: 18/01/2021
Zverejnené: 24/02/2021