Dispečing v pracovných dňoch 6.00-18.00: 055/78 60 061 | Dispečing - NONSTOP: 055/39 59 000
Číslo faktúry: 23210482
Dodávateľ: DASS, s.r.o.
IČO: 31588417
Adresa: Robotnícka 1E/7030, 036 01 Martin
Popis: náhradné diely
Cena s DPH (€): 937,80
Zmluva s ktorou súvisí: 1094/02/2021/TV
Objednávka s ktorou súvisí: 2021/KE/298
Doručené: 16/03/2021
Zverejnené: 16/04/2021