Dispečing v pracovných dňoch 6.00-18.00: 055/78 60 061 | Dispečing - NONSTOP: 055/39 59 000
Číslo faktúry: 24170300
Dodávateľ: VSK Mineral s.r.o.
IČO: 36706311
Adresa: Južná trieda 125, 040 01 Košice
Popis: lomový kameň
Cena s DPH (€): 935,14
Zmluva s ktorou súvisí: 132/08/2014/SC KSK
Objednávka s ktorou súvisí: 2017/MO/764
Doručené: 13/09/2017
Zverejnené: 09/10/2017