Dispečing v pracovných dňoch 6.00-18.00: 055/78 60 061 | Dispečing - NONSTOP: 055/39 59 000
Číslo faktúry: 29722021
Dodávateľ: Mesto Veľké Kapušany
IČO: 332038
Adresa: Sídl.L.N.Tolstého 1, 079 01 Veľké Kapušany
Popis: daň z nehnuteľností
Cena s DPH (€): 151,22
Zmluva s ktorou súvisí: 1150/12/2011/SC KSK
Doručené: 05/03/2021
Zverejnené: 06/04/2021