Dispečing v pracovných dňoch 6.00-18.00: 055/78 60 061 | Dispečing - NONSTOP: 055/39 59 000
Číslo faktúry: 3121210017
Dodávateľ: Mesto Michalovce
IČO: 325490
Adresa: Námestie osloboditeľov 30, 071 01 Michalovce
Popis: poplatok za znečistenie ovzdušia
Cena s DPH (€): 10,00
Zmluva s ktorou súvisí: 1111/12/2011/SC KSK
Doručené: 26/03/2021
Zverejnené: 30/04/2021