Číslo faktúry: 322012001
Dodávateľ: VÁHOSTAV-SK, a.s.
IČO: 31356648
Adresa: Priemyselná 6, 821 09 Bratislava
Popis: havarijný stav M4959 - Sopotnica
Cena s DPH (€): 189315,73
Zmluva s ktorou súvisí: 216/11/2020/MO
Doručené: 23/12/2020
Zverejnené: 07/01/2021