Dispečing v pracovných dňoch 6.00-18.00: 055/78 60 061 | Dispečing - NONSTOP: 055/39 59 000
Číslo faktúry: 4210081851
Dodávateľ: Národná diaľničná spoločnosť a.s.
IČO: 35919001
Adresa: Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava
Popis: nespotrebované mýto
Cena s DPH (€): -47,47
Zmluva s ktorou súvisí: 1181/12/2013/SC KSK
Doručené: 13/04/2021
Zverejnené: 16/04/2021