Dispečing v pracovných dňoch 6.00-18.00: 055/78 60 061 | Dispečing - NONSTOP: 055/39 59 000
Číslo faktúry: 4590847485
Dodávateľ: SLOVNAFT a.s.
IČO: 31322832
Adresa: Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
Popis: pohonné hmoty
Cena s DPH (€): 1287,43
Zmluva s ktorou súvisí: 507/12/2004/SC KSK
Doručené: 04/08/2017
Zverejnené: 11/09/2017