Dispečing v pracovných dňoch 6.00-18.00: 055/78 60 061 | Dispečing - NONSTOP: 055/39 59 000
Číslo faktúry: 5006416840
Dodávateľ: EUROVIA SK, a.s.
IČO: 31651518
Adresa: Osloboditeľov 66, 040 17 Košice
Popis: asfaltový betón
Cena s DPH (€): 15176,89
Zmluva s ktorou súvisí: 220/12/2015/SC KSK
Objednávka s ktorou súvisí: 2017/MO/1302
Doručené: 22/08/2017
Zverejnené: 29/09/2017