Dispečing v pracovných dňoch 6.00-18.00: 055/78 60 061 | Dispečing - NONSTOP: 055/39 59 000
Číslo faktúry: 5010000119
Dodávateľ: Mesto Rožňava
IČO: 328758
Adresa: Šafárikova 29, 048 12 Rožňava
Popis: poplatok za znečistenie ovzdušia
Cena s DPH (€): 12
Zmluva s ktorou súvisí: 1120/12/2011/SC KSK
Doručené: 15/03/2021
Zverejnené: 18/06/2021