Dispečing v pracovných dňoch 6.00-18.00: 055/78 60 061 | Dispečing - NONSTOP: 055/39 59 000
Číslo faktúry: 5122020
Dodávateľ: RADEXY s.r.o.
IČO: 36692409
Adresa: Šafárikova 17, 040 11 Košice
Popis: revízie plynových zariadení
Cena s DPH (€): 1605,00
Zmluva s ktorou súvisí: 210/11/2020/SC KSK
Objednávka s ktorou súvisí: 2020/TV/2062
Doručené: 15/12/2020
Zverejnené: 07/01/2021