Dispečing v pracovných dňoch 6.00-18.00: 055/78 60 061 | Dispečing - NONSTOP: 055/39 59 000
Číslo faktúry: 5802140353
Dodávateľ: EUROVIA SK, a.s.
IČO: 31651518
Adresa: Osloboditeľov 66, 040 17 Košice
Popis: súvislá oprava cesty III/3340
Cena s DPH (€): 78336,00
Zmluva s ktorou súvisí: 123/06/2017/MO
Doručené: 25/08/2017
Zverejnené: 29/09/2017