Dispečing v pracovných dňoch 6.00-18.00: 055/78 60 061 | Dispečing - NONSTOP: 055/39 59 000
Číslo faktúry: 607217
Dodávateľ: Jozef Zobola GARANT
IČO: 30266947
Adresa: Námestie baníkov 37, 048 01 Rožňava
Popis: spojovací materiál
Cena s DPH (€): 83,20
Zmluva s ktorou súvisí: 1048/05/2016/RV
Objednávka s ktorou súvisí: 2017/RV/1031
Doručené: 08/09/2017
Zverejnené: 09/10/2017