Číslo faktúry: 631010585
Dodávateľ: LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
IČO: 36038351
Adresa: Námestie SNP 8, 975 66 Banská Bystrica
Popis: refakturácia - ostatné náklady
Cena s DPH (€): 1049,04
Zmluva s ktorou súvisí: 324/12/2011/SC KSK
Doručené: 02/08/2017
Zverejnené: 11/09/2017