Číslo faktúry: 631010647
Dodávateľ: LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
IČO: 36038351
Adresa: Námestie SNP 8, 975 66 Banská Bystrica
Popis: prenájom nebytových priestorov
Cena s DPH (€): 260,00
Zmluva s ktorou súvisí: 324/12/2011/SC KSK
Doručené: 05/09/2017
Zverejnené: 29/09/2017