Dispečing v pracovných dňoch 6.00-18.00: 055/78 60 061 | Dispečing - NONSTOP: 055/39 59 000
Číslo faktúry: 631010649
Dodávateľ: LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
IČO: 36038351
Adresa: Námestie SNP 8, 975 66 Banská Bystrica
Popis: refakturácia - ostatné náklady
Cena s DPH (€): 1017,42
Zmluva s ktorou súvisí: 324/12/2011/SC KSK
Doručené: 05/09/2017
Zverejnené: 09/10/2017