Číslo faktúry: 631010714
Dodávateľ: LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
IČO: 36038351
Adresa: Námestie SNP 8, 975 66 Banská Bystrica
Popis: prenájom nebytových priestorov
Cena s DPH (€): 260,00
Zmluva s ktorou súvisí: 324/12/2011/SC KSK
Doručené: 03/10/2017
Zverejnené: 19/10/2017